Istoric

 

La data de 15 mai 1990 avea loc şedinţa de constituire a Ligii ofiţerilor de marină, în care se stabileau: denumirea – LIGA OFIŢERILOR DIN MARINA MILITARĂ, primul comitet director si se aproba statutul Ligii (în prima sa formă). La acea şedinţă au luat parte 25 de ofiţeri. Din păcate nu s-au pastrat în documentele Ligii numele tuturor acelor ofiţeri. Cei care apar în tabelul membri fondatori sunt cei care au facut parte din primul comitet director.

Astfel , în sedinta din 23 mai 1990 la judecatoria Constanta, se admite, prin închierea nr. 364, cererea de înregistrare a L.O.M.M. formulată de comitetul director şi liga capată personalitate juridică.

Din 1990 si pâna în 1993 Liga a avut o activitate controversata, vremurile tulburi prin care trecea tara punându-si amprenta si pe activitatea membrilor ei. Între 1993 si 1997 Liga aproape că s-a stins. Pe 14 decembrie 1997 are loc prima adunare generala a memebrilor de după 1993 la care au luat parte 15 membri din totalul de 180 existenţi în evidenţa la nivelul anului 1993. La această adunare s-a ales un nou comitet director, care prin “Hotarârea” din 18 ianuarie 1998 hotărăşte modificarea statutului L.O.M.M. prin Actul aditional nr. 1. Aceasta modificare este certificata de tribunalul Constanţa la data de 27 ianuarie 1998.

Începând cu 1998 activitatea L.O.M.M. se revigorează, dar lucrurile încep sa meargăcu adevarat pe făgaşul bun din anul 2000 când noul comitet director se implică mai eficient în organizarea activităţilor. Astfel se ajunge ca la adunarea generală din data 24.02.2001 să fie prezentat spre aprobare proiectul noului statut al ligii care este aprobat ţi apoi legalizat, astfel încât astazi L.O.M.M. funcţioneaza pe nişte baze statutare mult mai solide.

MEMBRII FONDATORI AI L.O.M.M.        

Functia

Gradul, numele si prenumele

Presedinte

Cpt.R.II PETRU ARON

Vicepresedinte

Cpt.R.I EREMIE NICOLAE

Vicepresedinte

Cpt.Lt. BUKSZ VALENTIN

Secretar

Cpt.Lt. DOROŞIN MIHAI

Membru

Cpt.R.II SUCIU PAVEL

Membru

Cpt.R.II ing. POPA GHEORGHE

Membru

Cpt.R.III VLĂDUŢOIU NICOLAE

Membru

Mr. CIMPU ALEXANDRU

Membru

Cpt.Lt. GAGNIUC ANANIE

Membru

Cpt.Lt. CRISTE MARIAN